การแสดง Piano & Cello Recital By" Mai " Thaya Kongpakpaisarn & "House " Wisarut Thawinno

การแสดง Piano & Cello Recital By
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดง Piano & Cello Recital By" Mai " Thaya Kongpakpaisarn & "House " Wisarut Thawinno โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility : USR โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท โกลเดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนดนตรีชุมชนโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมแสดงในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆจากชุมชนโป่งน้อยที่ได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี พร้อมทั้งการแสดงดนตรีคลาสสสิคเปียโนโดย ทยา คงปักไพศาล และเชลโล่โดยวิศรุต ตาวินโน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม AUA Language Center เชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2559 • การดู 162 ครั้ง
 
ย้อนกลับ