ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณพื้นถิ่นล้านนา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2559 • การดู 88 ครั้ง
 
ย้อนกลับ