พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ประกาศปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ประกาศปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่  23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ประกาศปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช

.

Dear All our Guests and Visitors,

The Museum will be Closed on

 23rd October 2020

(Chulalongkorn Day)

For more information please call 053 - 943626

 
เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 • การดู 34 ครั้ง
 
ย้อนกลับ