19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
 

19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งเเรก เพื่อปลูกฝังให้คนไทยรัก เเละหวงเเหนใน"ศิลปวัฒนธรรมไทย"

 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2563 • การดู 19 ครั้ง
 
ย้อนกลับ