ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ นำโดยคุณสมยศ นิมมานเหมินทร์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 18 กันยายน 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2563 • การดู 69 ครั้ง
 
ย้อนกลับ