นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 18 กันยายน 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2563 • การดู 54 ครั้ง
 
ย้อนกลับ