คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จำนวน 117 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา "หลักการวาดภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวความเป็นมา รูปแบบ และโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวาดภาพในกระบวนวิชาดังกล่าว ในวันที่ 15 กันยายน 2563

 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 • การดู 51 ครั้ง
 
ย้อนกลับ