ขอเชิญร่วมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี โดยวิธีการดีดหลองข้าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ขอเชิญร่วมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี โดยวิธีการดีดหลองข้าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี โดยวิธีการดีดหลองข้าว โดยย้ายจากจุดเดิม (ทางด้านทิศตะวันเรือนชาวเวียงเชียงใหม่: พญาปงลังกา) ไปยังจุดที่ตั้งใหม่ (ทางด้านทิศตะวันตกของเรือนพื้นถิ่นแม่แตง) โดยเริ่มเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการเคลื่อนย้ายหลองข้าวดังกล่าว ประมาณ 3 - 5 วัน 

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-943637

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 • การดู 49 ครั้ง
 
ย้อนกลับ