นักศึกษาในกระบวนวิชา Way of Life ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาในกระบวนวิชา Way of Life ของคณะศึกษาศาสตร์ มช. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น อินดาฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาในกระบวนวิชา "Way of Life" เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบการสร้างเรือนพื้นถิ่นล้านนา ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 • การดู 62 ครั้ง
 
ย้อนกลับ