ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26
 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกมุข ซอยวัดอุโมง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์

 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500 บาท  โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0      

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625    

สอบถาม โทร. 053-943 624 คุณรพีพรรณ 053-943634 คุณชนาภา,  053-943625 คุณวาสนา  

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาพร้อมนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ครั้งที่ 26 (PR) และใบสมัครเข้าร่วมโครงการ-ผสาน.pdf

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2563 • การดู 144 ครั้ง
 
ย้อนกลับ