พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
 

     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) กรุงเทพฯ 

     ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2563 • การดู 217 ครั้ง
 
ย้อนกลับ