องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ และองค์กรต่างๆในพื้นที่เมืองเก่าแพร่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษาดูงานการอนุรักษ์เรือนโบราณเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่สู่ความยั่งยืน  ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2563 • การดู 51 ครั้ง
 
ย้อนกลับ