เชิญชมบันทึกการอบรมความรู้งานไม้

เชิญชมบันทึกการอบรมความรู้งานไม้
 
 

เชิญชมบันทึกการอบรมความรู้งานไม้ "สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2563 • การดู 119 ครั้ง
 
ย้อนกลับ