ประกาศหยุดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหาคม 2563

ประกาศหยุดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 สิงหาคม 2563
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.จะปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563


(เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
.
Dear all our Guests and Visitors,
The Museum will be closed on 12th August, 2020
(Her Majesty Queen Sirikit 
The Queen Mother's birthday)
For more information please call :053 943 625-6

 
เผยแพร่เมื่อ 8 สิงหาคม 2563 • การดู 32 ครั้ง
 
ย้อนกลับ