อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา) วันที่ 1 สิงหาคม 2563

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา) วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา) โดยมีวิทยากรคือครูภาณุเดช อาภิชัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ขั้นตอนและวิธีการทำเทียนในพิธีกรรม และการนำเทียนไปบูชาทางพิธีกรรมต่างๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เฮือนอนุสารสนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 • การดู 68 ครั้ง
 
ย้อนกลับ