ขอเชิญรับชมบันทึกการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)

ขอเชิญรับชมบันทึกการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)
 
 

ขอเชิญรับชมบันทึกการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดย
1.อาจารย์จุลพร นันทพานิช
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

 
เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2563 • การดู 232 ครั้ง
 
ย้อนกลับ