ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา
 

คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา
 

ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563  ณ ศาลาธรรม
และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หริภุญไชยจ.ลำพูน

 

กรอกรายละเอียดการสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

1.  แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญ  (เฉพาะส่วนงาน)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPZbIa29FQ_AMZ8QUTAMhiwiBTEwJJFmlQGFmswNB_8UFpYw/viewform

 

2. ใบสมัครประเภทสมาชิกสหกรณ์ฯ(จำกัด 50 สิทธิ์) ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อสมาชิกและประกาศให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 053 943 625!!!! ปิดรับสมัครแล้ว ท่านสามารถสมัครประเภททั่วไปได้ !!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFhqcBQl7OVaX3nef0CZbBS1UK81CND59wwVbjbze3tdlSAg/viewform 

 

3. ใบสมัครประเภททั่วไป (รับสมัคร 50 ท่าน)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBTmkaVMF3t46pYXTB9j5uAu6MkqzLyB7s07pg5TtvD_hHXQ/viewform

 


หรือดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯและกำหนดการได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th

โทรศัพท์ 053-943625, 053-943634, 053-943631

 

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,686 ครั้ง
 
ย้อนกลับ