นักศึกษาจาก Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจาก Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาจาก Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 162 ครั้ง
 
ย้อนกลับ