นักศึกษาจากYunnan Economics Trade and Foreign Affairs College ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจากYunnan Economics Trade and Foreign Affairs College ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาจากYunnan Economics Trade and Foreign Affairs College ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 48 ครั้ง
 
ย้อนกลับ