ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  

 
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 • การดู 120 ครั้ง
 
ย้อนกลับ