ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563 • การดู 29 ครั้ง
 
ย้อนกลับ