หลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1

หลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรเเกรม Zoom โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรมล้านนา เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว โดยสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1 ได้เปิดสอนให้กับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านที่สนใจต่อไป 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 • การดู 123 ครั้ง
 
ย้อนกลับ