สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สานสาดเเหย่ง (เสื่อคล้า)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สานสาดเเหย่ง (เสื่อคล้า)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น สานสาดเเหย่ง (เสื่อคล้า)  ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 โดยมีวิทยากรจากกลุ่มจักสานบ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการสานสาดแหย่ง รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการการสานสาดแหย่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ และด้านที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 • การดู 118 ครั้ง
 
ย้อนกลับ