การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีงบประมาณ 2564  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 • การดู 71 ครั้ง
 
ย้อนกลับ