ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai --> https://www.facebook.com/afcpcmu

ในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation)

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดย


1.อาจารย์จุลพร นันทพานิช
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
และดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 626

 

 
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 • การดู 91 ครั้ง
 
ย้อนกลับ