การประชุมงานจ้างปลูกสร้างเรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง) ครั้งที่ 5/2563

การประชุมงานจ้างปลูกสร้างเรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง) ครั้งที่ 5/2563
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมงานจ้างปลูกสร้างเรือนฝาไหล (เรือนแม่นายคำเที่ยง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงานจ้างปลูกสร้างเรือนฯ และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยจากการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 • การดู 97 ครั้ง
 
ย้อนกลับ