การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ ในรูปแบบระบบ Online ผ่านโปรเเกรม Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2563 • การดู 87 ครั้ง
 
ย้อนกลับ