ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน"

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สานตำนานยิ่งใหญ่ สายใยชุมชนท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน" โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โปรดให้ นายจิรศักดิ์ โพธิ์ขำ หัวหน้าสำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และรักษาการหัวหน้าโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 • การดู 95 ครั้ง
 
ย้อนกลับ