กิจกรรม Happy Society ร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือดับไฟป่าดอยสุเทพ

กิจกรรม Happy Society ร่วมบริจาคสมทบช่วยเหลือดับไฟป่าดอยสุเทพ
 
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมนำอาหารและเครื่องดื่ม บริจาคสมทบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าดอยสุเทพ และพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Happy Society ของสำนักฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ สำนักงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2563 • การดู 317 ครั้ง
 
ย้อนกลับ