พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา

พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน อาทิ ประวัติความเป็นมาของเครื่องเขินประเภทต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเขินแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 • การดู 35 ครั้ง
 
ย้อนกลับ