ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม

 
วารสารร่มพยอม เป็นวารสารที่เผยแพร่ บทความ กิจกรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนักเขียนผู้มีประสบการณ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายท่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม นำเสนอบทความด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมเผยแพร่ในวารสารร่มพยอมดังกล่าว ผู้สนใจร่วมอุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200 บาท/ปี และสามารถแจ้งการร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943 625 โทรสาร 053-222 680 ดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้!!!
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง act-file150701161245.pdf

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 • การดู 45 ครั้ง
 
ย้อนกลับ