ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภท ตำ ยำ ส้า)

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภท ตำ ยำ ส้า)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ประเภท ตำ ยำ ส้า)

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 :ตำบ่าหนุน (ตำขนุน)

รอบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00 น. 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 :ยำจิ๊นไก่

รอบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00 น. 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2563 :ส้าผัก

รอบที่ 1 เวลา 09.00-11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00 น. 

 

วิทยากร : อาจารย์สุพันธ์ ฉิมดี

ค่าลงทะเบียน : รอบละ 200 บาท/คน (จำกัดเพียงรอบละ 14 ท่าน)

วิธีลงทะเบียน :

  • สามารถสแกน QR-Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • สมัครผ่านลิงค์ https://bit.ly/3apTdIr
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารครบทั้ง 3 อย่าง จะได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ (053) 943 625

 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2563 • การดู 166 ครั้ง
 
ย้อนกลับ