คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 363 ครั้ง
 
ย้อนกลับ