คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 27 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้วิธีการก่อสร้างบ้านรูปแบบล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 139 ครั้ง
 
ย้อนกลับ