คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 28 คน เยี่ยมชมและทำกิจกรรมการวาดภาพสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสาขาวิชาจิตรกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง IMG_9196.JPG

เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 147 ครั้ง
 
ย้อนกลับ