คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  113 คน ที่เข้าศึกษารูปแบบ และการสร้างเรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบข้อมูลการเรียนการสอนต่อไป ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 117 ครั้ง
 
ย้อนกลับ