ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทรศัพท์ (053) 943 624, 5

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 570 ครั้ง
 
ย้อนกลับ