คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อจะนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษาวิธีการ ความเป็นมา และรูปแบบการก่อสร้างบ้านแบบล้านนาในอดีต  ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 95 ครั้ง
 
ย้อนกลับ