คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง เกี่ยวกับความเป็นมา รูปแบบการก่อสร้างและวิธีการรักษาเรือนล้านนาในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 241 ครั้ง
 
ย้อนกลับ