โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีทำ และเทคนิค ด้านการทำอาหารล้านนา ได้แก่ แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล และ แกงผักกาดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางด้านการทำอาหารต่อไปในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง IMG_9070[1].JPG

เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 86 ครั้ง
 
ย้อนกลับ