คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ศึกษาประวัติ และรูปแบบการสร้างบ้านเรือนล้านนา เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง  ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 97 ครั้ง
 
ย้อนกลับ