คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาประวัติ และรูปแบบการสร้างบ้านเรือนล้านนา เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 269 ครั้ง
 
ย้อนกลับ