คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างเรือนล้านนา ในวันที่ 11 มกราคม 2563  

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 181 ครั้ง
 
ย้อนกลับ