ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างบ้านเรือนของชาวล้านนา ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 21 ครั้ง
 
ย้อนกลับ