ต้อนรับสื่อมวลชนในโครงการ Chiang Mai Blooms

ต้อนรับสื่อมวลชนในโครงการ Chiang Mai Blooms
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในโครงการ Chiang Mai Blooms ที่เข้าร่วม work shop การทำเครื่องสักการะล้านนาในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 195 ครั้ง
 
ย้อนกลับ