ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : ปิ้งดอกไม้ (ดอกอั่ว)

  • รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
  • รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : หลามปลาใส่ดอกไม้

  • รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
  • รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 : แอ็บปลา กุ้งฝอยใส่ดอกไม้

  • รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น.
  • รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น.

วิทยากร : อาจารย์สุพันธ์ ฉิมดี

ค่าลงทะเบียน : รอบละ 200 บาท/คน (จำกัดเพียงรอบละ 15 ท่าน)

วิธีลงทะเบียน :

  • สามารถสแกน QR-Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • สมัครผ่านลิงค์ http://bit.ly/2tQ80wG
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาหารครบทั้ง 3 อย่าง จะได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ (053) 943 625

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 275 ครั้ง
 
ย้อนกลับ