พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
 
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน) วันที่ 1 มิถุนายน 2558
 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2558
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 • การดู 7 ครั้ง
 
ย้อนกลับ