การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา

การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตองและจักสานล้านนา การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยายได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับฟังการบรรยายได้ร่วมฝึกปฏิบัติการทำงานใบตองและงานจักสาน อาทิ การทำสวยดอกแบบต่างๆ การสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 • การดู 25 ครั้ง
 
ย้อนกลับ