พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2563 • การดู 212 ครั้ง
 
ย้อนกลับ