พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 13 มกราคม 2563 • การดู 38 ครั้ง
 
ย้อนกลับ