ดอกสัก

รวมข่าวทั้งหมด


ทั้งหมด 877 รายการ
 
 
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปั้นดินเพื่อผลิตชิ้นงานด้านหัตถกรรมล้านนา ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปต่อยอดด้านการศึกษาวัฒนธรรมได้ในอนาคต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 11 ครั้ง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ได้จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมการเผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน)
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 103 ครั้ง
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.45 น. ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) ******************************************* รายละเอียดกำหนดการดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06.45 น. พระสงฆ์ สามเณร และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ปะรำพิธี ถนนสายวัฒนธรรม 07.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - ไหว้พระรับศีล - กล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาต - ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อนุโมทนา - พิธีตักบาตร (พระสงฆ์ 108 รูป) 08.00 น. - เสร็จพิธี
เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 87 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีทำ และเทคนิค ด้านการทำอาหารล้านนา ได้แก่ แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล และ แกงผักกาดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางด้านการทำอาหารต่อไปในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 • การดู 87 ครั้ง