ยุ้งข้าวสารภี

ยุ้งข้าวสารภี
 

หลองข้างหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2450  เจ้าของคือ พ่อโต (เศรษฐี)  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2551  Professor Dr. Hans Langholz  และภรรยา Dr. Med. Dr. Phil Agnes Langholz ได้ให้การสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายหลองข้าวหลังนี้มาไว้ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

                หลองข้าวสารภีเป็นอาคารไม้ขนาดกลาง ใต้ถุนสูงพอประมาณ ใช้วิธีการสร้างแบบโบราณ  โดยทำโครงสร้างหลังคาใช้วิธีเจาะเพื่อเข้าเดือยปลายเสา  แล้วเจาะช่องกลางเสาสอดไม้แวง(รอด)  ทะลุส่วนที่เป็นหลังคาจั่วลาดต่ำ  ตัวเรือนตีไม้ปิดทึบเป็นห้องเอาไว้เก็บข้าว  ล้อมรอบด้วยระเบียงชั้นนอก   

 
รูปภาพ
ยุ้งข้าวสารภี
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 867 ครั้ง
 
ย้อนกลับ