เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)

 

เดิมเป็นเรือนของ หลวงอนุสารสุนทรและนางคำเที่ยง ชุติมา ที่สร้างให้กับบุตรชาย คือ นายแพทย์ยงค์ ชุติมา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2467 เดิมตั้งอยู่บริเวณตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครองของบริษัทสุเทพ จำกัด ต่อมาทายาทได้มอบเรือนให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และนำมาสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2547

            มีลักษณะเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่จำนวนสองชั้น เป็นรูปแบบเรือนของคหบดีหรือผู้มีฐานะนิยมสร้างขึ้นในช่วงสมัยที่ยังคงได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก เกิดเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลกับเรือนพื้นถิ่นล้านนา  จึงมีหลังคาทรงปั้นหยาเหลื่อมซ้อนกันอย่างลงตัวผสมผสานกับหลังคาทรงจั่วที่ยังคงมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ ชั้นบนเป็นระเบียงมุขยื่นออกมาด้านหน้า เชื่อมด้วยระเบียงยาวที่ทำล้อมรอบตัวเรือน  ตั้งแต่โถงบันไดทางขึ้นด้านข้างยาวจนจรดด้านหลังเรือน  ภายในตัวเรือนชั้นบนเป็นห้องโถงที่มีบันไดลงสู่ชั้นล่าง  พื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้างปิดผนังด้วยฝาไม้ทุกด้าน  ระหว่างผนังเจาะช่องหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและให้แสงเข้าถึงในห้อง  

 
รูปภาพ
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 870 ครั้ง
 
ย้อนกลับ