เรือนพื้นถิ่นแม่แตง

 

เรือนพื้นถิ่นแม่แตงปลูกสร้างครั้งแรกประมาณปี  พ.ศ.  2460  ที่บ้านป่าไผ่  ต.ช่อแล  อ.แม่แตง  จ. เชียงใหม่  เดิมเป็นเรือนของ พ่อน้อยปิง  แล้วตกทอดมาถึง นางขาล  ตาคำ  จากนั้นได้ย้ายมาปลูกสร้างไว้ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี  พ.ศ.  2551

            รูปแบบเป็นเรือนพื้นถิ่นที่มีการจัดพื้นที่ใช้สอยตามการใช้งานของครอบครัวในชนบท  ตัวเรือนเป็นจั่วแฝดยกพื้นสูงสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง  โครงสร้างเป็นระบบเสาและคานใช้ประกอบแบบเจาะช่องสอดเข้าเดือย  บาก  พาดผนังเรือนเป็นไม้แผ่นตีซ้อนแนว  ส่วนพื้นเรือนปูด้วย “ไม้แป้น”  หรือไม้กระดาน  โดยยกพื้นห้องนอนและเติ๋นขึ้นมาหนึ่งระดับเพื่อแบ่งส่วนพื้นที่ใช้สอย  อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการนั่งตรงบริเวณจุดต่างระดับของพื้นอีกด้วย   ส่วนหลังคาสองจั่วหลักเชื่อมต่อกันโดยมุงกระเบื้องดินขอ  มี  “ฮ่อมลิน”  คือทางเดินระหว่างเรือนสองหลังเป็นแนวยาวระหว่างเรือนนอน  จากพื้นที่เติ๋นไปยังด้านหลังเรือน  เหนือฮ่อมรินเป็น “ฮางริน”  หรือรางระบายน้ำฝนวางในจุดเชื่อมต่อระหว่างชายคาสองจั่วชายคา  ด้านหน้าเรือนใกล้กับบันไดในส่วนของชานมี “ฮ้านน้ำ” ทำเป็นชั้นยื่นออกมา   พื้นที่ของเติ๋นและชานทำหลังคายื่นออกมาคลุมทั้งหมดไว้  แล้วกั้นด้านหน้าเรือนด้วย  “ฝาไหล”  เป็นเหมือนฝาที่สามารถเลื่อนเปิดหรือปิดช่องว่างระบายอากาศได้    รอบๆ เรือนทำระเบียงไม้ระแนงกั้นไว้  เพื่อให้ตัวเรือนดูมิดชิดขณะเดียวกันก็ช่วยถ่ายเทอากาศได้ด้วย  ซึ่งแตกต่างจากเรือนล้านนาโบราณที่เปิดโล่งในส่วนของเติ๋นและชาน  

 
รูปภาพ
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 1,090 ครั้ง
 
ย้อนกลับ