ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์(เลาหวัฒน์)

ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์(เลาหวัฒน์)
 

ยุ้งข้าวของเรือนกาแล (พญาวงศ์) นำมาปลูกสร้างใหม่พร้อมกันกับเรือนโดยได้รับการสนับสนุนการอนุรักษ์จาก คุณแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ และครอบครัว และรื้อย้ายมาปลูกขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2542

            ยุ้งข้าวหรือหลองข้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่คู่กับเรือนของชาวล้านนา สร้างจากไม้ทั้งหลัง  ใช้สำหรับเก็บข้าวเปลือกไว้กินได้ตลอดปี  หลองข้าวของเรือนกาแลยกพื้นสูงจั่วเดียว  ทำหลังคาซ้อนเป็นสองระนาบ  หลังคาส่วนบนเป็นจั่วสูงชันรองรับด้วยหลังคาปีกนกที่ยื่นออกมาคลุมตัวเรือนหลองข้าว  การตั้งเสาจะวางเรียงกันเป็นคู่แล้วสอบเข้าหากันเพื่อให้รับน้ำหนักได้ดี  โครงสร้างหลองข้าวเหมือนกับเรือนพักอาศัยแต่ไม่มีบันได  หากต้องการข้าวก็จะใช้  “เกิ๋น”  เป็น เหมือนบันไดลิงพาดกับหลองข้าวขึ้นไป  ผนังตีในแนวตั้งปิดทึบทุกด้าน  ลักษณะพิเศษของตัวหลองนี้มีขนาดใหญ่และตกแต่งป้านลมอย่างสวยงาม  แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบ้านมีฐานะ  เพราะมีที่นามากผลิตข้าวในแต่ละปีจึงมีมากเช่นกัน  ตามปกติบ้านแต่ละหลังจะวางหลองข้าวไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัด  ซึ่งมักจะอยู่ที่ด้านหน้าบ้านเยื้องไปทางด้านข้างของเรือน

 
รูปภาพ
ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์(เลาหวัฒน์)
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 1,213 ครั้ง
 
ย้อนกลับ