เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)

เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
 

อาคารที่มีรูปทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก เรียกว่าแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือเรือนในยุคอาณานิคม ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากบ้านที่เคยเป็นของนายอาเธอร์ ไลออนแนล คิวริเปอล์ (Mr. Arther Lionel Queripel) สร้างไว้ในราว พ.ศ. 2465 ลักษณะของเรือนสร้างตามแบบตะวันตก เป็นอาคารทรงตึกสองชั้น โครงเป็นอิฐและปูน พื้นและเพดานเป็นไม้ ด้านหน้าอาคารมีระเบียงยาวตลอดแนว ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของเรือนในยุคนี้ ภายในเรือนแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน มีห้องต่างๆ ตามการใช้สอย เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ฯลฯ ทางเข้าเรือนชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้างและมีเตาผิงไว้สำหรับให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว
     ในปี พ.ศ. 2506 ที่ดินผืนนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำการอนุรักษ์เรือนไว้ให้คงสภาพเดิม กระทั่งปัจจุบันตัวอาคารถูกปรับใช้เป็นที่ทำการของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงถูกเรียกชื่ออย่างเรียบง่ายว่า “เรือนลุงคิว”

 
รูปภาพ
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เรือนทรงโคโลเนียล(ลุงคิว)
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 • การดู 2,023 ครั้ง
 
ย้อนกลับ